12/10/2020, 08:14

Ngày 11/10/2020, tại ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức đưa vào sử dụng Cống Âu thuyền Ninh Quới. Dự án có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, thời gian thi công 29 tháng đến nay đủ điều kiện vận hành kiểm soát mặn.