03/04/2020, 02:48

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 490 về việc công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.