05/03/2020, 05:44

Tính đến hiện nay, tại Bạc Liêu, tất cả các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động khu cách ly để tiếp nhận, cách ly những người nằm trong diện cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành Y tế.