10/10/2020, 22:14

Ngày 10/10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức khởi công giai đoạn 2 Nhà máy điện gió Đông Hải 1 và khánh thành đưa vào hoạt động Khu nhà điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1.