28/11/2020, 08:34

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức duy tu, sửa chữa điểm sụt lún, đề phòng tình hình thời tiết cực đoan cộng với các đợt triều cường dâng cao trong thời gian tới.