19/03/2020, 02:16

  Sau khi tổ chức thành công 3 đơn vị đầu tiên, ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.