01/03/2020, 06:56

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chưa có ca nghi ngờ dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch với các tình huống cụ thể, từ công tác chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị y tế, đến khu cách ly, theo dõi, để người dân nêu cao ý thức phòng dịch bệnh.