29/09/2020, 22:33

Thông tin từ Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết tính đến cuối tháng 9, Bạc Liêu là một trong ba tỉnh có tốc độ tăng trưởng tốt nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.