13/06/2021, 22:10

Tại buổi họp sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã biểu dương sự vào cuộc tích cực, chủ động, quyết liệt của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.