10/06/2021, 22:12

Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh là một trong những ổ dịch lớn của tỉnh Bắc Ninh với  trên 150 ca mắc COVID-19. Bà con nông dân trong phường đang bước vào vụ thu hoạch lúa nhưng đa phần bị cách ly y tế để phòng chống dịch. Hiểu được sự khó khăn của người dân, chính quyền phường Khắc Niệm đã huy động lực lượng giúp bà con thu hoạch lúa. Việc làm nghĩa tình này càng tô đậm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái  trong lúc khó khăn, hoạn nạn của nhân dân ta.