13/11/2020, 21:17

Tại tỉnh Bắc Ninh, từ giữa tháng 10/2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát trở lại ở một số địa phương, tập trung ở các hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ. Hiện nay, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp nhằm khoanh vùng không để dịch tả lợn châu Phi lây lan.