22/02/2021, 20:35

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội,  huyện Tiên Du đã chỉ đạo địa phương dừng tổ chức hội Lim; đặc biệt ra thông báo không đón khách đến tham quan và lễ chùa.