24/01/2021, 20:23

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước vừa phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bàn giao 3 công dân quốc tịch Trung Quốc đã hoàn thành thời gian cách ly y tế 14 ngày cho Công an tỉnh Quảng Ninh.