20/10/2020, 17:16

Ngày 20/10, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao gần 2.600 ha đất cho Bộ Giao thông Vận tải nhằm phục vụ dự án sân bay Long Thành, vượt 800 ha so với cam kết của tỉnh với Chính phủ.