03/03/2021, 08:19

Bên cạnh quyết tâm tổ chức sự kiện thể thao lớn thế giới bất chấp nguy cơ từ đại dịch COVID-19, Ban tổ chức Olympic Tokyo cũng nỗ lực hướng tới vấn đề bình đẳng giới nhằm củng cố niềm tin của người dân vào năng lực của mình. Hôm qua, cơ quan này đã thông báo kế hoạch bổ sung 12 thành viên nữ, tăng tỷ lệ nữ giới trong ban tổ chức Olympic Tokyo này lên 42%.