05/09/2020, 12:04 hoangtien_vnews

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm tại các dòng sông, kênh, Thành đoàn Ngã Bảy, Hậu Giang thực hiện mô hình “Bảo vệ dòng sông, khai thông dòng chảy”. Qua hơn 6 tháng triển khai, mô hình đã tạo những thay đổi tích cực cả về cảnh quan lẫn ý thức người dân.