27/09/2020, 21:58

Sau 3 ngày làm việc, chiều 27/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký được tín nhiệm tái bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.