13/10/2020, 20:57

Sau 3 ngày làm việc tích cực, dân chủ, trách nhiệm, chiều 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra và bế mạc đại hội.