15/10/2020, 13:29

Sau gần 4 ngày làm việc, sáng ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.