20/02/2021, 16:07 Hồ Hằng – Thành Phương

Ngày 20/2, đội phản ứng nhanh của BV Chợ Rẫy, TPHCM đã lên đường tăng cường, hỗ trợ y tế cho tỉnh Hải Dương, địa phương đang kêu gọi cả nước cùng chung tay chống dịch.