01/03/2021, 20:39

Ngày 1/3, làm việc với quận Đống Đa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu quận cần sớm lập dự án chỉnh trang đô thị để tạo động lực phát triển.