03/05/2021, 13:06

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong và ngoài nước, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồng Tháp đang nỗ lực ngày đêm triển khai công tác kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép song vẫn có nhiều trường hợp vẫn luôn tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.