29/01/2021, 14:10

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ký quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm tổng số tiền 70 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hơn 13 tấn hàng hóa thực phẩm, trong đó có gần 6 tấn điều kém chất lượng.