25/12/2020, 12:06

Sáng 25/12, tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 58 hài cốt liệt sỹ. Đây là những hài cốt liệt sỹ vừa tìm thấy và cất bốc tại xã biên giới Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.