02/03/2021, 14:01

Sáng 2/3, Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã khảo sát vị trí dự kiến xây dựng Dự án Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết (bờ tả sông đoạn từ cầu Dục Thanh đến cầu Bát Xì).