01/06/2020, 13:46

Chiều nay (1/6), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đã có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn 2030, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.