17/11/2020, 07:41

YouTube đang có nhiều kênh video dành cho trẻ em nhưng có hình ảnh dung tục, phản cảm, nội dung nhảm và cổ súy việc chơi cờ bạc, thử ma túy và kích động bạo lực.