12/01/2021, 06:37

Ngày 11/1, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan, Pháp và Đức đã nhóm họp tại Cairo (Ai Cập) trong nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine, vốn đã bế tắc từ năm 2014.