17/10/2020, 11:31

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa là Bolivia sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử quan trọng bầu ra tổng thống và các nghị sĩ quốc hội. Sự kiện được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia Nam Mỹ này ổn định tình hình trong nước sau hàng loạt những biến động chính trị kéo dài.