19/09/2020, 17:37

Lốc xoáy đã khiến hơn 100 hộ dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị tốc mái nhà và nhiều cây xanh gãy đổ. Hải đội 102/BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả.