17/12/2020, 17:40

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội: Zalo, Facebook, Youtube để livestream quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và bán cho khách hàng bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách.