08/04/2020, 16:55

Trước một số ý kiến phản ánh trên mạng xã hội về tình hình phòng chống dịch Covid-19 có biểu hiện lơ là tại Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang, lãnh đạo bệnh viện khẳng định, đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.