16/06/2021, 17:34

Ngày 16/6, Sở Y tế Cà Mau triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19.