22/02/2021, 08:27

Xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, nơi được ví là vựa cà rốt của miền Bắc, bên cạnh 350 ha cà rốt trồng trong xã, người dân còn thuê đất trồng ở các địa phương khác trong và ngoài tỉnh với khoảng 750 ha. Do dịch bệnh, các địa phương không cho xe Hải Dương lưu thông đã khiến hàng trăm tấn cà rốt có nguy cơ vứt bỏ; người nông dân sẽ bị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.