29/01/2021, 17:01

Tại Hải Phòng, sau khi xuất hiện ca dương tính với virus Sars-CoV-2 tại Bệnh viện Trẻ em, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương phong tỏa bệnh viện, đưa ra kịch bản xử lý chi tiết để nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và dập dịch.