16/05/2021, 22:03

Tối 16/5, gần 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca thuộc cơ chế COVAX đã về đến Việt Nam và được chuyển tới kho lạnh của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tại Hà Nội.