15/10/2020, 22:04

Hơn 2.000 công nhân Công ty Cintri – công ty vệ sinh môi trường tư nhân ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) – đã đồng ý quay lại làm việc sau các cuộc đình công kéo dài gần hai tuần qua dẫn đến tình trạng ngập rác thải bốc mùi trên các đường phố.