21/10/2020, 08:50

Nghị định 98 quy định về xử phạt đối với hoạt động kinh doanh hàng xách tay đã có hiệu lực, sẽ kiểm soát chặt hơn thị trường này.