20/07/2021, 10:12

Chính phủ Canada ngày 19/7 cho biết nước này đang chuẩn bị từng bước mở cửa biên giới với du khách quốc tế. Dự kiến, từ ngày 9/8 tới, Canada sẽ cho công dân và những người thường trú ở Mỹ nhập cảnh. Sau đó, từ ngày 7/9, sẽ mở cửa biên giới cho tất cả du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ.