21/04/2021, 14:46

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức các hoạt động phần hội. Nhưng không vì thế mà giảm đi không khí linh thiêng. Trong sáng nay, hàng vạn du khách đã có mặt đền Hùng để tỏ lòng thành kính dâng lên các vua Hùng.