17/10/2020, 18:35

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố kiểm tra và giám sát việc lưu hành sản phẩm trà Slim Cường Anh (số lô 010320).