18/02/2020, 00:54

Bạc Liêu đang vào đỉnh điểm mùa khô, nắng nóng gây gắt khiến toàn lâm phần rừng Vườn chim Bạc Liêu khô kiệt, nguy cơ cháy rừng ở cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng xảy ra cháy bất cứ nào .