16/05/2021, 22:13

Đồn Biên phòng Quang Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Thống Nhất (huyện Hạ Lang) phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.