22/04/2021, 07:40

Tại châu Âu, nhiều nước hôm qua đã bắt đầu nới lỏng hoặc lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh tình hình dịch đang diễn biến khả quan.