16/05/2021, 21:49

“Chỉ giãn cách xã hội toàn quốc khi không khống chế được COVID-19” - là khẳng định của các chuyên gia tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chiều 16/5.