02/06/2021, 09:00

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 mới khiến lượng người phải đi cách ly tập trung cũng tăng lên. Vậy hiện nay, chi phí cách ly tập trung là bao nhiêu?