18/02/2021, 11:18

Hôm qua, chính phủ tân Thủ tướng Italy Mario Draghi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện, với 262 phiếu ủng hộ, 40 phiếu phản đối, và 2 phiếu trắng.