13/02/2021, 20:56

Ngày 13/2, Thủ tướng được chỉ định của Italy, ông Mario Draghi cùng Nội các gồm 23 bộ trưởng đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Việc chính phủ mới của ông Draghi lên nhậm chức đã chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một tháng qua ở Italy.