21/06/2021, 17:12

Mùa hè là thời điểm ở châu Âu có nhiều làng mở chợ đồ cũ. Người dân Bỉ rất háo hức đến những khu chợ này, không chỉ mua được những món đồ cần thiết với giá rẻ như cho, mà họ còn được tận hưởng không khí náo nhiệt khi hoạt động này vừa được chính phủ liên bang cho phép mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng lắng xuống.