13/06/2021, 07:22

Bộ GTVT sẽ kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giảm cả dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện nhiều đơn vị của Bộ GTVT, trong đó Thanh tra bộ làm trưởng đoàn.